Årsmøte og medlemsmøte med fagdager

Det er hyggelig å kunne invitere både medlemmer og ikke-medlemmer til fagseminar i regi av Polar brannbefalslag 6. og 7. april 2022.

Program - 6. april
Båtbrann

1000 - 1015

Registrering

1015 - 1030

Åpning

Per Ole Sivertsen
Leder, polar brannbefalslag

1030 - 1100

Tanker omkring: Brann vs Forurensning – Til kai eller åpen sjø – hva er å foretrekke?

Trond Hjort-Larsen
Seniorrådgiver, Kystverket

1100 - 1130

Ansvarsforhold og økonomisk oppgjør

Øystein Potters Solstad
Brann- og redningssjef, Tromsø Brann og redning KF

1130 - 1215

Lunsj


1215 - 1315

Utfordringer og erfaringer etter brann i russisk tråler Breivika Havn

Jonny Magne Nilsen
Tidligere innsatsleder, Tromsø Brann og redning KF

1315 - 1415

Båtbrann i Kirkenes - utfordringer og tanker om  forebyggende tiltak

Oddleif Wara
Varabrannsjef, Sør-Varanger

1415 - 1430

Pause

1430 - 1515

Slokkemetode – skum, skjærslokker, vannkanon eller hva?

Jack Erik Hansen
Fagansvarlig RITS, Tromsø Brann og redning KF

1515 - 1530

Avslutning/oppsummering

Per Ole Sivertsen
Leder av Polar brannbefalslag


1600

Årsmøte

Kun for medlemmer
Regnskap og beretning blir gitt på møtet.

1830

Årsmøtemiddag

På Graffi grill.
NB! Kun for medlemmer.

Program - 7. april
Enhetlig ledelsessystem (ELS)

0900 - 1130

ELS i det daglige og i stab
Hvem, hva, hvor?

Joakim Pedersen og Per Ole Sivertsen

1130

Lunsj og hjemreise

Påmelding

NB! Påmeldingsfrist er 24.mars og håper på godt oppmøte.

Fagdag - onsdag 6. april
Medlem: 600,-
Ikke-medlem: 750,-
(inkluderer lunsj)

Årsmøte (kun for medlemmer): Gratis
Årsmøtemiddag (kun for medlemmer): 250,-

Fagdag - torsdag 7. april
Medlem: 600,-
Ikke-medlem: 750,-
(inkluderer lunsj)

Vi tar kontakt med deg på epost når påmelding er registrert for fakturainformasjon.

Kart

Sees om

Sidene er laget av Per Ole Sivertsen - Epost: polar@brannbefalslag.no

Set up a web page with Mobirise