PBLF-logo

Polar Brannbefalslag

Tromsø Brann og redning

Forsøket 9

9010 TROMSØ

NBLF-logo

 

Polar Brannbefalslag ble stiftet den 14. september 1998 på brannstasjonen i Tromsdalen av en gruppe ildsjeler, og skal dekke fylkene Troms og Finnmark pluss Svalbard. Med dette ble det skapt historie i Norsk brannbefals landsforbund.

 

Landsforbundet

Befalslaget er et kretslag tilsluttet Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) som er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

 

Forbundet sentralt ledes av et styre på 9 medlemmer. Et utvalg av leder, nestleder og sekretær tar seg av landsforbundets løpende virksomhet.

 

Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet om brannfaglige saker i et samfunnsmessig perspektiv. Forbundet er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål. De viktigste satsingsområdene er:

 

   • Forebyggende tiltak og informasjon
   • Koordinering og samarbeid
   • Utvikling av bedre kompetanse
   • Effektivt bruk av tilgjengelige ressurser
   • Lover, forskrifter og standarder

 

Norsk brannbefals landsforbund ble stiftet den 17. mars 1979, og hadde pr. januar 2003 ca. 1250 betalende medlemmer.

 

Kretslaget

Polar brannbefalslag er en sammenslutning av brannbefal i kretsen. Den har som hovedoppgave å skape et brannteknisk miljø i vår region, noe som har vært og er en utfordring med tanke på avstandene. Kretslaget har ambisjoner, og stiller seg ansvarlig for å arrangere branntekniske fagmøter for medlemmene i kretsen.

 

Kretslaget skal ha et styre som består av minst 5 styremedlemmer (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem) samt 3 varamedlemmer. Styret skal fungere som styringsgruppe for de møter/seminarer som arrangeres i regi av kretslaget. Det skal avholdes minst to møter i året, ett om våren og ett om høsten. Vårmøtet kan fungere som årsmøte. Møtene skal fordeles mellom Troms og Finnmark i forhold til medlemstallet.

 

Tema for disse fagmøtene skal være noe som er aktuelt i tiden innenfor regionen, og skal fremme samarbeid over kommunegrensene innenfor beredskap og brannforebyggende.

 

Det er mulig å søke stipend fra kretslaget. Last ned retningslinjene og søknadsskjema.

 

Hvem kan bli medlem

Personer som er eller har vært i arbeid som brannbefal i ledende stilling. Med ledende stilling menes fra og med utrykningsleder i yrkes- eller deltidsbrannvesen, herunder personer kvalifisert som tilsynspersonell i henhold til forskriftene.

 

Også personer som arbeider med brannvern i bedrifter og institusjoner i ledende stilling kan tas opp som medlem.

 

Andre personer kan bli medlem etter styrets godkjenning.

 

Bedrifter og ansatte i bedrifter som selger varer og tjenester innen brannvern kan bli støttemedlemmer.

Kontingenten er satt til kr. 350,- pr. år for ordinære medlemmer, kr. 250,- pr. år for pensjonister og kr. 3.000,- pr. år for støttemedlemmer. Kontingentene bestemmes for neste år av årsmøtet.

 

Styret
Det sittende styret ble valgt på siste årsmøte og er sammensatt slik:

 

Leder:

Per Ole Sivertsen

Leder 110-sentralen, Tromsø

91373112

Nestleder:

Erik Jensen

Leder beredskap, Senja

47462623

Kasserer:

Jarle Andersen

Pensjonist, Tønsberg

97088265

Sekretær:

Arild Warholm

Branningeniør, Tromsø

93007515

Styremedlem:

Roy Inge Johnsen

Branninspektør, Tromsø

97703954

Varamedlem:

Henrik Haldorsen

Brannsjef, Sør-Varanger

95168991

Varamedlem:

Siv Bratteng

Branninspektør, Harstad

45452677

 

Medlemmer

Komplett liste med informasjon om lagets medlemmer finner du her.

 

Innmelding

Dersom du er interessert kan du besøke forbundets hjemmeside og søke medlemskap der eller kontakte en av styrets medlemmer for mer informasjon.

 

Vedtekter

Polar Brannbefalslags vedtekter kan du lese her.